Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktningtiltak i Norge

Visse typer oppholdsutgifter til asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som utviklingshjelp (ODA) og belastes bistandsbudsjettet, i tråd med OECDs regelverk. De ODA-godkjente utgiftene i 2016 er anslått å øke med 227 millioner kroner fra saldert budsjett for 2015.