Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen fra 0,85 prosent til 0,8 prosent og å øke bunnfradraget fra 1,2 millioner kroner til 1,4 millioner kroner per skattyter.

Videre foreslår Regjeringen å øke ligningsverdien av sekundærbolig og næringseiendom fra 70 prosent til 80 prosent av beregnet markedsverdi. Samlet sett gir endringene en skattelette på om lag 1 120 millioner kroner påløpt og 860 millioner kroner bokført i 2016.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 4.