Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - kommersialisering

Regjeringen foreslår å øke støtten til FORNY2020 i Norges forskningsråd med 90 millioner kroner. 75 millioner kroner går over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og 15 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Av den foreslåtte økningen er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Se også Tiltakspakke for økt sysselsetting

FORNY2020 skal bidra til at forskningsresultater når markedet og blir kommersialisert.

Innenfor økningen på Nærings- og fiskeridepartementets budsjett foreslår regjeringen å øremerke 25 millioner kroner til en stipendordning. Ordningen skal fremme studententreprenørskap og motivere studenter og stipendiater til å bli gründere.