Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning - petroleum og energi

Regjeringen foreslår å øke støtten til energi- og petroleumsforskning over Olje- og energidepartementets budsjett med 156,5 millioner kroner, til i overkant av 900 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 400 millioner kroner til petroleumsforskning gjennom Norges forskningsråd, hvorav om lag 155 millioner kroner til petroleumsrettet utvikling og demonstrasjon gjennom DEMO2000-programmet. Dette er ett av flere tiltak fra Regjeringen for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i sektoren.

Videre foreslår Regjeringen 450 millioner kroner til energiforskning gjennom Norges forskningsråd, hvorav 185 millioner kroner til forskningssentre for miljøvennlig energi (FME-ordningen). Økt satsing på FME-ordningen skal legge til rette for større tematisk bredde med høy vitenskapelig kvalitet, god innovasjonsevne og internasjonalt samarbeid.

I tillegg legger Regjeringen opp til å benytte 230 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndterings­teknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.30 og 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet.