Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning og høyere utdanning – Langtidsplanen

Regjeringen foreslår å følge opp Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med om lag 760 millioner kroner i 2016. Regjeringen har lagt særlig vekt på prioriteringene "Hav", "Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv" og "Verdensledende fagmiljøer". Over Kunnskapsdepartementets budsjett følges langtidsplanen opp med følgende økninger:

  • 135 millioner kroner til stimuleringstiltak for økt deltakelse i Horisont 2020
  • 25 millioner kroner til forskningsinfrastruktur
  • 238 rekrutteringsstillinger (se mer under stikkordet Rekrutteringsstillinger)
  • 20 millioner kroner til styrking av MARKOM2020
  • 15 millioner kroner i engangsmidler til utstyr i maritim profesjonsutdanning
  • 50 millioner kroner til FRIPRO
  • 25 millioner kroner for å etablere flere nye sentre for fremragende utdanning
  • 30 millioner kroner til muliggjørende teknologier
  • 15 millioner kroner til FORNY2020
  • 6,3 millioner kroner til totalt 55 nye studieplasser i psykologi og medisin

I tillegg kommer satsinger på andre departementers budsjetter. Se omtale i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon.