Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning og høyere utdanning – globalt samarbeid

Regjeringen har utarbeidet en strategi for høyere utdannings- og forskningssamarbeid med Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan (Panorama-strategien). Disse landene står for en økende andel av verdens kunnskapsproduksjon og er viktige samarbeidsland for Norge. Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til oppfølging av Panorama-strategien.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.70.