Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning og innovasjon

Regjeringen foreslår å øke Nærings- og fiskeridepartementets tilskudd til Norges Forskningsråd med i alt 206 millioner kroner. Samlet tilskudd blir om lag 2,26 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) med 100 millioner kroner. BIA er Forskningsrådets største program for næringsrettet forskning. 10 millioner kroner øremerkes Idelab. Idelab er et tiltak for å fremme innovasjon gjennom å legge til rette for nye ideer og teknologi- og kompetanseføring mellom ulike sektorer.

Av den samlede økningen i BIA er 50 millioner kroner en del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Se også Tiltakspakke for økt sysselsetting