Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 32,5 milliarder kroner til forskning og utvikling i 2016. Dette innebærer en realvekst på 4,1 prosent sammenliknet med i fjor og utgjør 1,01 prosent av anslått BNP i 2016. Når Skattefunn inkluderes, er den totale offentlige innsatsen 35,2 mrd. kroner, 1,09 prosent av anslått BNP i 2016.

Les mer i Gul bok kap. 4.5 Utvikling i bevilgninger til forskning over statsbudsjettet