Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsknings – Horisont 2020

Norge deltar som fullverdig medlem i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Regjeringen foreslår 135 millioner kroner i 2016 til særskilte tiltak for å øke den norske deltakelsen i Horisont 2020. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,3 milliarder kroner til å dekke kontingentutgifter i 2016. Det er en økning på om lag 270 millioner kroner fra budsjettet for 2015.