Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskuddstrekk

Regjeringen foreslår enkelte endringer i skattebetalingslovens regler vedørende forskuddstrekkordningen for uføreytelser og innkrevingsmyndighetens adgang til å tilbakebetale forskuddstrekk mv. til skattyter eller til arbeidsgiver.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 21 og 22.