Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvaret - eiendom

Regjeringens forslag til bevilgning for forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg vil i 2016 bli benyttet til investeringsprosjekter som blant annet er knyttet til omstillingsprosessen i Forsvaret, og som er en oppfølging av Stortingets tidligere vedtak.

På Ørlandet gjennomføres investeringsprosjekter for å utvikle Forsvarets fremtidige kampflybase, som skal være klart til å motta de første F-35 høsten 2017. De største enkeltprosjektene som vil pågå i 2016 er skvadronsbygget, nytt vedlikeholdsbygg og etablering av infrastruktur. Byggeprosjektet for nytt skvadronsbygg er planlagt ferdigstilt i desember 2016. Prosessen med å innløse eiendom vil bli videreført.

I prosjektet for nye stasjoner til Grensevakten i Sør-Varanger ferdigstilles stasjonen ved Storskog i 2016. På Bardufoss er helikopterbasen planlagt ferdigstilt. I tillegg pågår prosjektet for ny brannstasjon. På Haakonsvern videreføres prosjektet for utvikling av Jegerbukta.

Regjeringen legger fram tre nye investeringsprosjekter for eiendom, bygg og anlegg i budsjettproposisjonen for 2016. To nye prosjekter på Ørland foreslås igangsatt, henholdsvis etablering av en ny mannskapsforlegning og forlengelse av rullebanen. Det legges også fram forslag om et nytt prosjekt for en befalsforlegning i Rusta leir på Bardufoss.