Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2016 på om lag 12,4 milliarder kroner. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2016 gå til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt og omfatter blant annet:

  • nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester
  • oppgradering av Hærens CV-90 stormpanservogner
  • oppgradering og oppdatering av fregattene, korvettene og ubåtene
  • nytt logistikk- og støttefartøy
  • fortsette anskaffelsen av nye lastevogner
  • landsdekkende fiberinfrastruktur
  • oppgradering av radioer i Hæren