Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets miljøansvar

Regjeringen foreslår å bevilge 123 millioner kroner til miljøtiltak i 2016. Miljøvernarbeidet i forsvarssektoren omfatter forebygging av forurensning og opprydding etter tidligere tiders forurensning.

Gjennom energiøkonomisering i bygningsmassen er det en målsetting å redusere energiforbruket med 30 prosent i 2016 i forhold til 2006. Arbeidet med utfasing av fyringsolje videreføres.

Forsvaret vil fortsette med miljøsanering og eksplosivrydding av utrangerte skyte- og øvingsfelt som skal tilbakeføres til sivile formål, inkludert tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt fase 2 (2013-2020).

Det gjennomføres forberedende tiltak og undersøkelser for miljøsanering av forurenset sjøbunn ved UVB-bunkeren på Laksevåg og i Horten indre havn.