Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forurensning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til ulike oppryddingstiltak med om lag 75 millioner kroner, til om lag 149 millioner kroner.

Den foreslåtte økningen gjør det blant annet mulig å starte oppryddingsarbeidet i Puddefjorden i Bergen.

Økt bevilgning skal også dekke allerede igangsatte prosjekter, som den pågående oppryddingen i Trondheim.