Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frifond

Tilskuddene til Frifond er både budsjettert på statsbudsjettet og tilføres fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping. Regjeringen foreslår for 2016 at en større del av tilskuddene skal tildeles av spillemidler til kulturformål.