Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Friluftsliv

Regjeringen foreslår å videreføre den store satsingen på Friluftslivets år 2015.

Bevilgningen til statlig sikring av friluftslivsområder foreslås økt med om lag 10 millioner kroner, til 34,5 millioner kroner Tilskuddsmidlene til tilrettelegging av sikrede friluftslivsområder øker fra 25 millioner kroner til 30 millioner kroner.

I tillegg økes tilskuddsmidlene til friluftslivsaktivitet, skjærgårdstjenesten og driftsstøtten til interkommunale friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv.