Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fritaksmetoden

Regjeringen foreslår å avskjære bruken av fritaksmetoden i den utstrekning det utdelende selskapet får fradrag for utdelingen.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 7.3.

Regjeringen foreslår å presisere reglene i skatteloven § 6-24 om fradrag for kostnader med tilknytning til skattefrie aksjeinntekter, slik at det fremgår klart at kostnader knyttet til aksjeerverv som ikke gjennomføres, på samme måte som ervervskostnader for aksjer der ervervet gjennomføres, ikke er fradragsberettiget.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 12.