Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fritt behandlingsvalg med 250 millioner kroner i 2016, til totalt 400 millioner kroner. Økningen antas å utgjøre 0,3 prosentenheter av den budsjetterte aktivitetsveksten til sykehusene på 2,5 prosent.

I tillegg foreslår regjeringen 10 millioner kroner til en forskningsbasert følgeevaluering av fritt behandlingsvalg.