Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Frivillighetsregisteret

Regjeringen fjernet innmeldingsavgiften til Frivillighetsregisteret i 2015 og foreslår nå å fjerne årsavgiften fra 2016. Årsavgiften er i 2015 på 135 kroner. Det innebærer at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret er et sentralt virkemiddel i Regjeringens forenklingsarbeid. Det er et mål at flere organisasjoner registreres og at registeret i økende grad tas i bruk i samhandlingen mellom det offentlige og frivilligheten.

Løsningen for integrasjon av organisasjonenes medlemsregistre med Frivillighetsregisteret vil kunne tas i bruk i 2016. Dette vil gjøre det lettere for organisasjonene å innrapportere opplysninger til Brønnøysundregistrene. Neste skritt for Kulturdepartementet vil være å følge opp målsettingene om økt bruk av registeret i samhandlingen med det offentlige.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet