Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fylkesmannen – nytt rammeverk for styring

Det implementeres nytt rammeverk for styring av Fylkesmannen i 2016. Rammeverket skal bidra til at Fylkesmannen løser oppgavene sine på best mulig måte. Ambisjonene for det nye rammeverket for styring er:

  • å forenkle og forbedre styringsdokumentene
  • færre mål på strategisk viktige områder
  • økt handlingsrom for embetene
  • bedre samordnet styringsdialog som i større grad rettes mot resultater
  • relevant rapportering