Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fylkesveier

Regjeringen foreslår for 2016 å videreføre ordningen med statlig rentekompensasjon for investeringer i transporttiltak i fylkene. Det foreslås en ny investeringsramme på tre milliarder kroner for neste år.

Over rammetilskuddet til kommunesektoren på budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår Regjeringen å bevilge følgende:

  • 1 230 millioner kroner innenfor fylkeskommunenes frie inntekter til å fornye og ruste opp fylkesvegene, noe som er en økning på om lag 200 millioner kroner fra 2015.
  • En videreføring av bevilgningen til fylkesvegene for å oppfylle kravene i tunnelforskriften på 279,3 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg