Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehus - innsatsstyrt finansiering

Regjeringen foreslår at polikliniske konsultasjoner utført av flere helsepersonellgrupper inkluderes i innsatsstyrt finansiering fra 2016 innenfor gitte fagområder.