Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Karbonopptak i skog og myr

Regjeringen foreslår å bevilge 28 millioner kroner til restaurering av myr og annen våtmark samt skogplanting. Restaurering av myr skal bidra til å begrense utslipp av klimagasser, gi bedre klimatilpasning og bedre den økologiske tilstanden i myrene. Skogplanting kan øke skogens opptak av klimagasser til en lav kostnad og med akseptable miljøkonsekvenser.