Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klageorgan for konkurransesaker

Regjeringen foreslår å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurransesaker i Bergen.

Klagenemnda skal sikre faglig spesialisert og politisk uavhengig klagebehandling av Konkurransetilsynets vedtak.