Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og energifondet

Regjeringen foreslår å bevilge et nytt innskudd på 14,3 milliarder kroner i Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging. Samlet fondskapital blir etter dette 67,8 milliarder kroner. Til sammenlikning var ambisjonen i klimaforliket 50 milliarder kroner.

I 2016 øker avkastningen fra fondet med 218 millioner kroner, som følge av tidligere kapitalinnskudd. Samlet avkastning i 2016 blir 1,6 milliarder kroner, hvorav hoveddelen på 1,5 milliarder kroner foreslås overført til Energifondet. Av resterende avkastning foreslås 80 millioner kroner benyttet til videre studier av muligheter for et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering i Norge, 30 millioner kroner foreslås benyttet til å styrke CLIMIT- programmet og 20 millioner kroner til å følge opp Regjeringens biogasstrategi under Innovasjon Norge.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.20.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet