Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klima- og skogsatsingen

I tråd med klimaforliket er satsingen på klima- og skogprosjektet videreført med 3 milliarder kroner.

Klima- og skogsatsingen skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland. Norge samarbeider bilateralt med blant annet Brasil og Indonesia, og gjennom multilaterale kanaler som FN og Verdensbanken. En følgeevaluering av satsingen, utgitt av Norad i 2014, viser at satsingen har oppnådd gode resultater, både klimamessig og som bidrag til å skape utvikling. Satsingen anses å være av avgjørende betydning for at det globale arbeidet med klima og skog har kommet så langt som det har gjort.