Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimagassene HFK og PFK

Avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) er gradert ut fra gassenes globale oppvarmingspotensial (GWP). Regjeringen foreslår at GWP-verdiene, som er fastsatt i særavgiftsforskriften, justeres fra 1. januar 2016. Endringene vil bidra til en riktigere prising av slike klimagassutslipp.

Forslaget anslås å gi et merproveny på om lag 60 millioner kroner påløpt og 55 millioner kroner bokført i 2016. I tillegg foreslås det å prisjustere avgiftssatsen for 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2015–2016) kapittel 9.10.