Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Klimakvoter

Regjeringen foreslår å bevilge 270 millioner kroner til kjøp av klimakvoter i 2016. Midlene går til tiltak som fører til reduserte utslipp av klimagasser i utviklingsland. FN utsteder kvoter på grunnlag av rapporter fra uavhengige sertifiseringsorgan, og egne, selvstendige kontroller. Kvoter staten kjøper bidrar til oppfyllelse av Norges forpliktelser under Kyotoprotokollen. Den grønne utviklingsmekanismen har ført til store investeringer i utviklingsland og til grønn omstilling og bærekraftig utvikling i disse landene.