Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Knutepunkt

Regjeringen foreslår å avvikle knutepunktordningen. 13 av 16 tiltak under ordningen foreslås lagt til Norsk kulturfond. To tiltak – Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge – videreføres som egne tilskudd på Kulturdepartementets budsjett. Tilskudd til kortfilmfestivalen i Grimstad videreføres under Norsk filminstitutt.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet