Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kollektivtransport

Regjeringen foreslår å bevilge 22,8 milliarder kroner til kollektivsatsingen.

Det foreslås 1,1 milliard kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene.

Til særskilt tilskudd til kollektivtransport foreslår Regjeringen å bevilge 32,2 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til tilskudd til planlegging av Fornebubanen.

Til kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes (Hurtigruten) foreslår Regjeringen å bevilge 731,5 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å sette av 89,5 millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på riksvegnettet, for å legge til rette for at kollektivtransportsystemet skal kunne benyttes av alle.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kollektivtransport