Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kompetanseløftet 2020

Regjeringen legger fram et nytt Kompetanseløft 2020 i Prop 1 S (2015-2106).

Som del av Kompetanseløft 2020 foreslås det å øke bevilgningen til grunn,- videre- og etterutdanning for ansatte i omsorgssektoren med 30,7 millioner kroner.

Samtidig har regjeringen styrket bla satsingen på rekruttering av psykologer i kommunene, ledelse og tilskudd til masterutdanning i avansert klinisk sykepleie.