Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konfliktråd

Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådene med 2,5 millioner kroner ekstra til oppfølging av ungdommer i alderen 15-18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging. Innføringen av egne straffereaksjoner for ungdom har vært en suksess, og flere konfliktråd har mottatt flere saker enn forutsatt. Styrkingen gjør det mulig å ansette nye ungdomskoordinatorer ved kontorer som opplever stor pågang.