Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konsumprisindeksen

Den samlede veksten i KPI anslås å ta seg opp fra 2,1 prosent i 2015 til 2,5 prosent i 2016. Utenom energivarer og avgiftsendringer (KPI-JAE) anslås prisveksten til 2,7 prosent i år og 2,5 prosent neste år.

Konsumprisindeksen (KPI) viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester etterspurt av private husholdninger. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og utenom energivarer (KPI-JAE) benyttes ofte som et mål på den underliggende inflasjonen.