Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kreft

Regjeringen foreslår:

  • å bevilge 3 millioner kroner til en forskningsbasert evaluering av pakkeforløp for kreft over tre år.
  • investeringslån til etablering av PET-senter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Prosjektet har en låneramme på 375 millioner kroner for perioden 2016-2018, hvorav 50 millioner kroner utbetales i 2016. Med dette vil alle regionene ha egne PET-senter. PET-skanning (positronsemisjonstomografi) er en metode for å finne aktive kreftceller, og bidrar til mer effektiv kreftbehandling.
  • å be de regionale helseforetakene om å gå videre med konseptfaseplanlegging for etablering av protonbehandling i Norge slik at endelig konseptvalg og innfasing kan besluttes i statsbudsjettet for 2017.