Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen – utsatte grupper

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 10 millioner kroner i 2016 til å sikre oppfølging av innsatte ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt med særlige behov knyttet til psykisk helse.

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme i kriminalomsorgen.

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner til å gjøre Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende.