Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen – vedlikehold

Som en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting settes det i gang ekstraordinære rehabiliteringstiltak i fengsler på til sammen 120 millioner kroner. 50 millioner kroner av disse midlene er satt av til vedlikehold ved Åna og Bergen fengsler.

Regjeringen foreslår i tillegg å videreføre bevilgningen på 50 millioner kroner til ekstraordinært vedlikehold av fengslene.