Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kriminalomsorgen –fengselsplasser

Avtalen med Nederland om leie av 242 fengselsplasser med høy sikkerhet ble inngått i 2015. Regjeringen foreslår å bevilge 270 millioner kroner til videreføring av denne avtalen i 2016.

Regjeringen foreslår å bevilge 406 millioner kroner til etablering av nye plasser ved fengslene på Ullersmo og i Eidsberg. Dette vil gi 181 fengselsplasser som skal være erstatningskapasitet for Oslo fengsel, avdeling A når denne stenges ned.

Regjeringen foreslår å bevilge 6,3 millioner kroner til drift av ny ungdomsenhet i Eidsvoll kommune med inntil fire plasser.

Regjeringen foreslår å bevilge 6,6 millioner kroner til drift av 41 nye fengselsplasser med høyt sikkerhetsnivå i fengslene Bodø, Bergen, Hustad og Kongsvinger.