Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kringkastingsavgift

Regjeringen foreslår at kringkastingsavgiften for 2016 økes med 25 kroner til 2 577 kroner (eksklusiv merverdiavgift). Forslaget innebærer en økning på om lag 1 prosent fra 2015.

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen til 10 prosent. Inkludert 10 prosent merverdiavgift vil kringkastingsavgiften utgjøre 2 834,70 kroner i 2016.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet