Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Krisesentre

Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til utviklingsprosjekter som skal stimulere til å styrke tilbudet til utsatte grupper som trenger et krisesentertilbud.

Evalueringen av krisesentertilbudet viser at voldsutsatte som har problemer knyttet til rus og psykisk helse, voldsutsatte med funksjonsnedsettelser og voldsutsatte menn og barna deres, ikke får et godt nok tilbud i mange kommuner.