Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kunstnere

Regjeringen foreslår som oppfølging av kunstnerøkonomi-utredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi å bevilge 13,1 millioner kroner til både nye tiltak og forsterket innsats på flere ulike kunstfelt:

  • Kunstkritikkens formidlingsfunksjon, 1 million kroner
  • Utstillingshonorar, 2 millioner kroner
  • Kunsthaller og kunstforeninger, 5,5 millioner kroner
  • Tilskuddsordning musikkensembler, 1,5 millioner kroner
  • Skuespiller- og danseralliansen, 1,6 millioner kroner
  • Forfatterhonorar under innkjøpsordningene, 1,5 millioner kroner.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet