Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kvensk språk og kultur

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tilskuddsordningen kvensk språk og kultur med 1 million kroner i budsjettet for 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å videreføre arbeidet med revitalisering av kvensk språk. Kvensk språk er i dag i en svært utsatt posisjon og det blir flere steder gjort et godt arbeid med å styrke bruken av språket blant annet hos barn og unge.