Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kystforvaltning

Til kystforvaltningsområdet foreslår Regjeringen å bevilge til sammen rundt 2,7 milliarder kroner. Forslaget er noe lavere sammenlignet med 2015, hovedsakelig på grunn av mindre behov for midler over posten Spesielle driftsutgifter. Bevilgningene til farledsutbedringer øker.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kystforvaltning