Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å øke den lave merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent. Den lave satsen omfatter enkelte tjenester som persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Forslaget anslås å gi økte inntekter på 650 millioner kroner påløpt og 500 millioner kroner bokført i 2016, hensyntatt kompensasjon på utgiftssiden av budsjettet blant annet til kollektivtransport.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 8.2