Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Offentlig elektronisk postjournal

Regjeringen foreslår å bevilge13 millioner kroner til å utvikle en ny løsning for Offentlig elektronisk postjournal (OEP), som er statsforvaltningens felles publiseringstjeneste på internett. OEP er et viktig tiltak for å bidra til økt åpenhet og gjennomføring av offentlighetsprinsippet i forvaltningen.

Se også egen pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet