Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oljepris

I Nasjonalbudsjett 2016 er det lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris per fat på 440 kroner i år og neste år og 465 kroner i 2017, målt i faste 2016-kroner. Deretter forutsettes det at prisen fra og med 2018 når det langsiktige oljeprisanslaget fra Perspektivmeldingen 2013 på 543 2016-kroner per fat.

Det offentliggjøres tall for prisen på flere typer olje. Den mest relevante for Norge er prisen på Nordsjøolje (Brent Blend-prisen). Oljeprisen oppgis vanligvis i dollar per fat. Prisen på olje er nå markert lavere enn i fjor sommer. Oljeprisen falt fra rundt 110 dollar per fat i juli i fjor til i overkant av 40 dollar per fat i januar i år. Etter det har prisen variert, og har den siste tiden ligget i underkant av 50 dollar per fat. Nedgangen er gått sammen med en svakere kronekurs, og prisfallet er mindre målt i norske kroner.