Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omstilling – Tilskudd fra fylkeskommunene

Flere kommuner opplever kriser ved at hjørnesteinsbedrifter/-næringer enten har blitt lagt ned, eller planlegger å legge ned/redusere bemanningen betydelig.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for omstillingsarbeidet i eget fylke. Det er fylkeskommunene som prioriterer hvilke områder som skal få bistand og hvor mye midler disse eventuelt skal få.

I forbindelse med statsbudsjettet innhenter Kommunal- og moderniseringsdepartementet informasjon fra fylkeskommunene om det er kommuner som har eller som kan forvente å få omstillingsutfordringer det kommende år. Av rammen på kapittel 551 post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling har det siden 2004 blitt tildelt ca. 60 millioner kroner årlig til omstillingsutfordringer.

For 2016 er det foreslått å tildele 74,5 millioner kroner. Av dette er det satt av 20 millioner kroner spesielt rettet mot utfordringene innenfor petroleumssektoren på Sør- og Vestlandet.

Se også Omstilling – tilskudd fra staten

Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon.