Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Omstilling – tilskudd fra staten

Fra tid til annen oppstår det situasjoner som gjør at fylkeskommunen, virkemiddelapparatet og kommunene gjennom sine ordinære budsjetter ikke har ressurser til å bistå i tilstrekkelig grad.

Kriteriene for denne ekstrainnsatsen er som følger:

”Reduksjonen i den direkte sysselsettingen i hjørnesteinsbedriften/næringen bør være meget betydelig over en 3-års periode, og reduksjonen bør som hovedregel utgjøre minst 15 prosent av den totale sysselsettingen i kommunen. I absolutte tall bør nedleggelsen som et minimum ligge på 150 personer. I helt særskilte tilfeller bør det imidlertid vurderes om en kan gå noe lavere på små og isolerte steder."

Se også Omstilling – Tilskudd fra fylkeskommunene