Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Oslo-Filharmonien

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Oslo-Filharmonien med om lag 7,9 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner skal kompensere for økt husleie i forbindelse med ny leieavtale.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet