Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Partistøtte

Regjeringen foreslår å bevilge 424,1 millioner kroner til partistøtte. De administrative oppgavene i partiloven forvaltes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkesmannsembetene.