Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjon – gifte/samboende

Grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister utgjør i dag 85 prosent av grunnbeløpet, mens enslige får 100 prosent. Regjeringen foreslår å øke grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 90 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. september 2016.

Økningen vil komme om lag 650 000 pensjonister til gode – rundt 500 000 alderspensjonister, 140 000 uføretrygdede og 15 000 andre (hovedsakelig mottagere av kommunal og statlig AFP).

Økningen utgjør om lag 4 000 kroner per mottaker eller om lag 8 000 kroner for et par. Dette gjelder både alderspensjonister og uføre som i dag har redusert uføretrygd på grunn av avkortet grunnpensjon ved innføringen av ny uføretrygd i 2015.

Økningen medfører merutgifter i 2016 på om lag 900 millioner kroner og om lag 2,7 milliarder kroner i 2017.